Het Sallands Bachkoor heeft sinds 1-1-2024 de ANBI status (algemeen nut beogende instelling) ontvangen. Dat betekent dat wij over ontvangen giften geen belasting hoeven te betalen. Ook als gever kunt u belastingvoordeel genieten. Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie. Op deze pagina vindt u de informatie die verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen.

Naam instelling: Sallands Bachkoor
Fiscaalnummer: 005252106
Postadres: Klaverkampsweg 4, 7722 PS Dalfsen
Doelstelling:
Vanuit visie en missie profileert het SBK zich naar een zo breed mogelijk publiek. Dit realiseren we door een diversiteit in concerten te organiseren, waarin een zo breed mogelijk (oratorium)repertoire wordt aangeboden. Het koor probeert een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken.
Tijdens de concerten wordt het koor zo mogelijk begeleid door jonge musici en solisten.

Hoofdlijnen beleidsplan: Beleidsplan 2023-2026

Actueel verslag activiteiten 2021 – 2023

2021
In het najaar wilden we onze vaste bezoekers laten weten dat we ons niet uit het veld hebben laten slaan door de Covid-19 maatregelen. Er werd een gratis concert gegeven, zowel in Dedemsvaart als in Ommen, met muziek van Bach en Mendelssohn. In verband met de nog geldende
coronamaatregelen gebeurde dit op gepaste afstand. We werden begeleid door leden van NaSKa. Dit alles stond onder leiding van dirigent Leendert Runia.
Het kerstconcert moest vanwege weer opnieuw ingestelde corona-maatregelen worden afgelast

2022
Als voorjaarsconcert werd Stabat Mater van Haydn en Gloria van Mozart in de Van Dedemkerk in
Dedemsvaart uitgevoerd. Ook nu met begeleiding van leden van het NaSKa. De dirigent was Leendert Runia.
Najaarsconcert: Psalmen van Mendelssohn in de Gereformeerde Kerk in Ommen. De orkestleden van
NaSKa waren weer van de partij, evenals dirigent Leendert Runia.

2023
In het vroege voorjaar waren we op uitnodiging van Muziek met een Plus in Berkum: Zes cantates en motetten van Bach waarin een 6 voorkomt:
BWV 6, BWV 66, enz. Het concert “Bach in 6-en” werd weer als vanouds begeleid door leden van NaSKa en gedirigeerd door Leendert Runia.
In de Stille Week in Dalfsen een Meezing Mattheus Passion met de aria’s als gesproken tekst en medewerking van de jonge sopraan Machteld Vossen voor twee aria’s.

In Hoogeveen een Meezing Mattheus Passion met de aria’s als gesproken tekst als onderdeel van een kerkdienst op Goede Vrijdag.
De begeleiding op de vleugel werd in beide vieringen verzorgd door Jan de Roos, de vaste pianist van het koor.

In september verleenden we onze medewerking aan een korenlint in Ommen ter gelegenheid van het 775 jarig bestaan van de stadsrechten van Ommen. Gezongen werden gedeeltes uit het najaarprogramma, zowel van Händel als van Rutter.

In het najaar brachten we in Dedemsvaart Foundling Hospital Anthems van Händel ten gehore en het Magnificat van Rutter. De dirigent, Leendert Runia, dirigeerde het koor, zowel als de leden van het welbekende NaSKa.
In december werden de kerstdagen ingeluid met Christmas Carols in de Hervormde kerk in Ommen met medewerking van een koperensemble en een slagwerker.

2024
In de Stille Week voor Pasen hebben we in een verkorte uitvoering een Meezing- en Luister Johannes Passion ten gehore gebracht. Het publiek mocht de koralen meezingen. Enkele aria’s werden gezongen onder begeleiding van de dirigent die de dwarsfluit bespeelde.
In jet najaar staat het Requiem van Rutter en van Dvorak Messe in D op de lessenaar.

De functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Mevr. J. van Kesteren-Kanon
Secretaris: Mw. I. Bos- Dijkema
Penningmeester: mevr. M.S. Kuiper-Nagtegaal
Algemeen lid: mevr. W. Dorleijn-van Dijken
PR-bestuurslid: vacant
Beloningsbeleid: Bestuursleden, geen beloning. Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Financiële verantwoording: Financieel verslag

Start typing and press Enter to search