JOHANNES PASSION

 Mooie start van Stille Week
Op maandagavond 25 maart opende de Protestantse Gemeente
Dalfsen de stille week met een ingetogen ‘meezingconcert’ van
het Sallands Bachkoor. Speciaal voor deze gelegenheid werd
een iets ingekorte versie van de Johannes Passion van J.S. Bach
ten gehore gebracht, waarbij het publiek de koralen mocht
meezingen.
De bekende componist Bach geniet natuurlijk bekendheid vanwege zijn
Mattheus Passion, maar hij schreef al eerder een passie op basis van het
lijdensverhaal zoals Johannes dat opgeschreven heeft. Iets minder bekend,
maar misschien wel zo indrukwekkend, met het krachtige openingskoor
‘Herr, unser Herrscher’ en ook veel mooie vierstemmige koralen. Van die
koralen zijn de melodieën bij veel mensen bekend en de aanwezigen
mochten daar de tekst meezingen. De vrijwel geheel gevulde kerk zong,
met wel driehonderd stemmen, de bekende liederen zoals ‘Wer hat dich so
geschlagen’ in een indrukwekkende sfeer.
Het Sallands Bachkoor zong de overige koorstukken onder begeleiding van
dirigent Leendert Runia en Jan de Roos aan de vleugel. De koralen werden
op het grote orgel ondersteund door organist Wim Oostenbrink. De meeste
aria’s werden deze keer in het Nederlands voorgedragen door lector ds
Hans Schipper, die even weer terug was op zijn vroegere preekstoel. Voor
twee van de originele aria’s was de jonge sopraan Machteld Vossen
uitgenodigd, die met haar krachtige stem in haar eentje de Grote Kerk in
Dalfsen vulde. Ze zong ‘Ich folge dir…’ en ‘Zerfliesse, mein Herze’,
ondersteund door de dwarsfluit van Leendert Runia, die behalve dirigent
ook een heel bekwaam fluitist blijkt te zijn.
De muziek van Bach bepaalde alle aanwezigen bij het bijbelverhaal in de
zogenoemde Stille Week, die uitloopt op Goede Vrijdag en Pasen. Wie na
afloop van zo’n concert naar huis gaat in de donkere voorjaarskoelte, weet
weer wat die vanouds bekende ‘christelijke feestdagen’ betekenen.

Start typing and press Enter to search