Repetities

Het Sallands Bachkoor repeteert elke maandagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in De Kern, Bouwstraat 23 in Ommen.
Daarbij wordt er van uit gegaan dat de leden thuis ‘de noten’ instuderen aan de hand van oefenmateriaal. Hierdoor kunnen de repetities intensief en productief zijn.

Leden

Het koor bestaat uit  48 enthousiaste leden (2024).
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden via een van de bestuursleden of rechtstreeks op een repetitieavond.
Na het bijwonen van maximaal drie repetities volgt een stemtoets bij de dirigent. Wanneer deze toets met goed gevolg is afgelegd, kan men zich opgeven als lid. Deze stemtoets wordt voor alle koorleden elke drie jaar herhaald, zodat een voldoende hoog niveau van het koor gewaarborgd blijft.

Kosten

De contributie bedraagt 72 euro per kwartaal. Bijkomende kosten zijn de aanschaf van zwarte kleding voor de concerten (eenmalig) en die van partituren.
Wij willen graag jonge mensen bij ons koor. Tot 24 jaar mogen ze één jaar lang lid zijn zonder contributie te betalen!

Commissies

Hoewel we komen om te zingen, telt het Sallands Bachkoor een aantal actieve commissies met uiteenlopende taken zoals fondswerving, public relations, koorkrant, muziekkeuze en dergelijke. Aan het hoofd van elke commissie staat een coördinator die in voorkomende gevallen overlegt met het bestuur, een afzonderlijk bestuurslid, de dirigent of met het koor zelf.

Start typing and press Enter to search